Okres pooperacyjny

-4-. Okres pooperacyjny. Może zaistnieć potrzeba podania krwi, jeśli wystąpi krwawienie. NADMIERNE KRWAWIENIE. Może wystąpić po perfuzji i zależeć od: 1) niewystarczającego zobojętnienia heparyny, 2) niedoboru fibrynogenu (przy wartościach poniżej 100 g%) trzeba czasem podać 4-6 g fibrynogenu, 3) obniżenia poziomu płytek, 4) nieskutecznej hemostazy chirurgicznej.

ZMIANY W PŁUCACH125. Mogą one powstać wskutek: 1) przeładowania naczyń płucnych w czasie operacji, 2) zespołu płuca poperfuzyjnegoi obrzęk i wybroczyny około- naczyniowe, przekrwienie i pogrubienie przegród międzypęcherzykowych, ogniskowa niedodma, krwawienie do światła pęcherzyków, domieszka żylna, zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji, obecność komórek przypominających niedojrzałe komórki plaz- matyczne. Donoszono o zmniejszaniu się ilości surfaktantu w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, co powodowało niedodmę.

OPIEKA POOPERACYJNA. Chorzy mogą być pielęgnowani na oddziałach intensywnej opieki126, z ciągłym monitorowaniem EKG, ciśnienia tętniczego i żylnego, diurezy, pH krwi i poziomu wodorowęglanów, PaC02 oraz tętniczo-żylnego gradientu tlenowego. Ból pooperacyjny można skutecznie usuwać blokadą nerwów międzyżebrowych od wewnątrz klatki piersiowej 0,5% bupiwakainą w dekstranie 40 000127.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wszczepienie wątroby

-3. Wszczepienie wątroby. Ten etap zabiegu rozpoczyna się od wykonania czterech, zespoleń naczyniowych. W kolejności zespala się nad- i podwątrobowe odcinki żyły głównej dolnej, następnie żyłę wrotną, na koniec tętnicę...