Premedykacja

Premedykacja. Niektórzy anestezjolodzy stosują głęboką premedykację powodującą, że dzieci przybywają na salę operacyjną w stanie snu mogą być one bez przerywania tego stanu znieczulane podtlenkiem azotu lub cyklopropanem. Inni anestezjolodzy wolą nawiązać kontakt z dzieckiem, stwarzając atmosferę wolną od lęku po lekkiej preme- ‚dykacji i zachęceniu dziecka do zaśnięcia wprowadzenie do anestezji odbywa się drogą wziewną lub dożylną. Premedykacja z użyciem środków uspokajających nie jest konieczna, jeśli dziecko waży mniej niż 10 kg.

DROGI PREMEDYKACJI: 1. DOUSTNA. Niektórzy anestezjolodzy nie lubią tej metody z powodu niebezpieczeństwa wymiotów i zmiennych warunków wchłaniania.z przewodu pokarmowego. Inni uważają, że metoda jest dogodna i łubiana przez dzieci.

-2. PER RECTUM. 3. DOMIĘŚNIOWA. MORFINA – 0,2 mg/kg masy ciała i.m. NEPENTHE – wyciąg z opium (0,84% bezwodnej morfiny). Dawka: 0,06 ml/l rok życia oraz 1-2 ml u dorosłych. Preparat tradycyjny, może być stosowany domięśniowo lub dożylnie. PETYDYNA – 1,5 mg/kg i.m.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rurki dotchawicze

f) VeIlacotta40, prawostronna, do zamykania prawego górnego płata, umożliwiająca wentylację lewego płuca oraz płatów środkowego i dolnego prawego płuca,g) Greena, prawostronna, do zamykania światła oskrzela prawego górnego płata47, ma haczyk...