Skurcz zwieraczy pozawłośniczkowych

Zmniejszenie objętości minutowej serca prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego i upośledzenia przepływu w narządach, a następnie do wtórnej hi- poksji i kwasicy tkankowej. Czynniki te powodują uruchomienie przez organizm wielu mechanizmów obronnych, m.in. neurowegetatywnych, hormonalnych i metabolicznych, które mają na celu przywrócenie właściwej objętości wyrzutowej serca. Najbardziej istotnym ich przejawem, w początkowej fazie wstrząsu, jest zwiększenie aktywności układu współczulnego i wyrzut amin katecholowych. Powodują one skurcz zwieraczy przedwłośniczkowych. Pozwala to na utrzymanie przepływu mózgowego i wieńcowego przez pewien okres, z jednoczesnym pogorszeniem przepływu obwodowego (m.in. nerkowego – zmniejszenie lub zatrzymanie diurezy). Zwiększenie oporu obwodowego powoduje zwiększenie obciążenia następczego, pracy komory lewej i zużycia przez nią tlenu.

Skurcz zwieraczy pozawłośniczkowych prowadzi do przechodzenia płynu do tkanek, przez co pogłębia hipowolemię, powoduje spadek ciśnienia napełniania komory prawej i dodatkowo zmniejsza objętość wyrzutową serca. Powyższe fakty ukazują, że niektóre mechanizmy obronne mają charakter błędnego koła – sprzężenia zwrotne ujemne przechodzą w dodatnie. W związku z tym w różnych fazach wstrząsu można mieć do czynienia z niskim lub wysokim ciśnieniem żylnym, małym lub dużym oporem obwodowym. W zależności od tych wartości postępowanie terapeutyczne będzie odmienne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Leki te uważa się obecnie za najskuteczniejsze

Leki te uważa się obecnie za najskuteczniejsze w zmniejszaniu stężenia LDL- -cholesterolu nie tylko w heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej, lecz także w innych postaciach pierwotnej hipercholesterolemii. Lowastatyna zmniejsza stężenie LDL-cholesterolu o...