Leki nienaparstnicowe o działaniu inotropowo dodatnim na mięsień sercowy są stosowane jedynie okresowo, w bardzo ciężkiej i opornej na leczenie glikozydami naparstnicy, lekami moczopędnymi i rozszerzającymi naczynia, niewydolności krążenia. Najczęściej stosowane metody lecznicze oraz leki tej grupy omówiono w rozdz. 1. W tabeli 1.5 schematycznie przedstawiono terapię przewlekłej niewydolności krążenia w zależności od okresu wydolności wg NYHA.

Leki blokujące receptory pj-adrenergiczne są z reguły przeciwwskazane w niewydolności krążenia. Jak się wydaje, mogą być jednak pomocne w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej i niedokrwiennej ze znacznie przyspieszoną czynnością komór serca. Próbę leczenia tych chorych można podjąć tylko w czasie hospitalizacji, rozpoczynając leczenie od bardzo małych dawek leków P-adre- nolitycznych, np. acebutololu (Sectral) 50-100 mg lub metoprololu 25 mg/24 h. Leki te, zwalniając częstość pracy serca, mogą zwiększać jego objętość minutową. Ta metoda leczenia może być skutecznie prowadzona tylko przez doświadczonego lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Prawidłowe funkcjonowanie układu enzymatycznego

Kwas arachidonowy uwalniany z błony komórkowej płytek krwi i komórek śródbłonka naczyń pod wpływem mikrosomalnej cyklooksygenazy ulega cyk- lizacji i utlenieniu do nietrwałych nadtlenków PGG2 i PGH2, których dalsza przemiana...