Adenozyna

Bardzo wiele związków ma właściwości hamowania zlepności i agregacji płytek krwi. Omówione zostaną tylko te spośród nich, które poddano dostatecznie szerokim i wystarczająco udokumentowanym badaniom klinicznym i doświadczalnym.

Adenozyna i jej pochodne. Adenozyna hamuje agregację płytek krwi wywołaną przez kwas adenozynodifosforowy (ADP) najprawdopodobniej w wyniku kom- petycyjnej inhibicji tego związku. Działa ona nie będąc wychwytywana przez płytki krwi. Ze względu na bardzo krótkie działanie (szybko jest rozkładana w surowicy przez deaminazę adenozynową) nie znalazła zastosowania leczniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W leczeniu przewlekłej niewydolności krążenia

W leczeniu przewlekłej niewydolności krążenia coraz częściej, oprócz leczenia podstawowego, zyskują uznanie pochodne nitrogliceryny o przedłużonym działaniu (formy retard). Wśród leków blokujących kanał wapniowy nadal najczęściej stosowana jest nifedypina, mimo...