Analgezja miejscowa

-1. Analgezja miejscowa. Technika nasiękowa lub blokada gałązki unerwiającej ząb. Metoda najczęściej stosowana. Daje zwykle doskonałe wyniki i jest postępowaniem z wyboru u większości chorych. Opisywano jednak zgony po analgezji miejscowej77. Przypuszczalnie są one wynikiem rozprzestrzeniania się objętości roztworu pod onerwieni wzdłuż nerwu V w kierunku mostu78.

-2. „Ultrapłytka” anestezja za pomocą metoheksitalu. Wykonuje się za pomocą igły umieszczonej w dowolnej żyle przedramienia i połączonej ze strzykawką poprzez długi cewnik. Po wprowadzeniu do anestezji podaje się w razie potrzeby dawki uzupełniające. Dawka wymagana do indukcji wynosi pomiędzy 0,5 a 1,0 mg/kg. Szczególną opieką należy otoczyć drogi oddechowe i założyć tampon, aby zapobiec wdychaniu wody lub pyłu zębowego. Chory budzi się w ciągu kilku minut po ostatnim wstrzyknięciu, lecz przed odprowadzeniem do domu musi przez pewien czas wypocząć. Padaczka jest przeciwwskazaniem do użycia tej metody. Technika opisana wyżej spotykała się z krytyką, gdyż badania kliniczne wykazały niewydolność oddechową, hipoksemię tętniczą, ta- cHykardię, spadek oporu obwodowego oraz niedogodne warunki operacyjne przy tym nieproporcjonalnie mały był odsetek pacjentów spokojnych podczas zabiegu™. Jest to metoda bardzo kontrowersyjna. Ma ona swych entuzjastów i przeciwników. Próba, jej obrony jest dobrze przedstawiona w książce Intravenous Anaesthesia (red. S. L. Drummond-Jackson), wyd. V, 1971, S.A.A.D.

-3. „Ultrapłytka” anestezja za pomocą propanididu80′ al. Dawka wprowadzająca około 4 mg/kg. Można zastosować technikę podobną, jak dla metoheksitalu. Może dojść do nagłej zapaści, dlatego stosowana jest coraz rzadziej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Postępowanie kliniczne

Postępowanie kliniczne. Żołądek i pęcherz moczowy powinny być opróżnione, wnętrze nosa oczyszczone z wydzieliny, a także usunięte sztuczne uzębienie. Anestezjolog musi upewnić się, że chory jest w stanie wystarczająco dobrym...