Anestezja do operacji

Anestezja do operacji wszczepienia tętnicy sutkowej wewnętrznej (p. Viljoen J. E., Anaesthesia, 1968, 23, 515). Anestezja do przeszczepienia serca111. Problemy anestezjologiczne nie różnią się tu od problemów związanych z jakąkolwiek operacją na otwartym sercu u ciężko chorego.

Operacje na otwartym sercu z użyciem umiarkowanej hipotermii. Jeśli okres otwarcia serca i zatrzymania krążenia ogranicza się do 2 minut lub mniej i wykonano dobre wstępne natlenienie, można to wykonać w zwykłej temperaturze ciała. Obniżenie temperatury do 30°C pozwala na zatrzymanie krążenia w chwili wykonywania zabiegu we wnętrzu serca, na czas 5-7 minut. Wystarcza to do zamknięcia otworu między- przedsionkowego typu ostium secundum, a także do usunięcia zwężenia tętnicy płucnej. Czas, jaki pozostawia chirurgowi „konwencjonalna” hipotermia, nie pozwala na bezpieczne wykonanie bardziej złożonych zabiegów na otwartym sercu. Hipotermię uzyskuje się na drodze ochładzania powierzchniowego lub przy wykorzystaniu aparatu do krążenia pozaustrojowego. Metoda ta szybko traci na znaczeniu. (Patrz też rozdz. XXIV).

Operacje na otwartym sercu z użyciem krążenia pozaustrojowego. Użycie krążenia: pozaustrojowego jest wskazane, gdy zabieg operacyjny wymaga zatrzymania krążenia na okres dłuższy niż 7 minut, który uważa się zwykle za hezpieczny przy hipotermii konwencjonalnej. Do operacji takich należy: korekcja chirurgiczna otworu między- przedsionkowego i międzykomorowego i tetralogii Fallota, zwężenia tętnicy płucnej, zwężenia aorty, niedomykalności zastawki mitralnej i operacje wszczepienia protez zastawkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZAROŚNIĘCIE DWUNASTNICY

Zarośnięcie dwunastnicy występuje w różnej formie i stwierdza się je stosunkowo rzadko. Ostateczne rozpoznanie jest możliwe dopiero po otwarciu jamy brzusznej.Etiopaitologia. Zarośnięcie dwunastnicy może wynikać z zaburzeń procesu proliferacji błony...