Anestezja i analgezjo w położnictwie

METODY BEZLEKOWE. Od r. 1777, gdy Anton Mesmer po raz pierwszy opisał hipnozę, była ona okresowo stosowana, tak że bezbolesny poród, w warunkach odprężenia i podejścia naturalnego, jest metodą długiej tradycji, okresowo budzącą większe zainteresowanie (Grantley Dick-Read, 1890-1959)1.

W i. 1959 zaprojektowano ubiór dekompresyjny2. ŚRODKI USPOKAJAJĄCE I PRZECIWBÓLOWE. Gdy autor tej książki miał jako student medycyny zajęcia w położnictwie, używano powszechnie mieszanki przeciwbólowej, złożonej z wodzianu chloralu (Liebreich, 1869), nalewki makowca oraz bromku. Miała ona raczej wywołać sen, niż uśmierzyć ból. Ustąpiła ona miejsca barbituranom po wprowadzeniu barbitalu przez Emila Fischera i von Meringa w r. 1903. W r. 1912 pojawił się luminal3, a następnie pernokton4 i pentobarbital5.

Od czasu wyizolowania morliny przez Serturnera w r. 1806 używano jej z powodzeniem w położnictwie główną jej wadą jest depresja oddechowa noworodka. Nadzieję na ominięcie tego powikłania pokładano w związku z wprowadzeniem pełnego wyciągu makowca6. Po raz pierwszy w położnictwie zastosował go Jaeger7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komórki błony śluzowej żołądka

i uszkodzeniem błony śluzowej wrażliwej na czynniki mechaniczne, chemiczne, działanie gorąca, zimna i różnic stężeń. Żołądek wyjaławia pokarm i umożliwia wchłanianie żelaza, wapnia i witamin, zwłaszcza B12.Komórki błony śluzowej żołądka...