BUDOWA I CZYNNOŚĆ WĄTROBY

Podstawową jednostką czynnościową wątroby jest zrazik wątrobowy. Zraziki, których liczba wynosi od 50000 do 100000, mają kształt zbliżony do graniastosłupa

o średnicy podstawy ok. 0,8-2 mm i wysokości kilku milimetrów. Osią zrazika jest żyła środkowa (u. centralis) opróżniająca się do układu żył wątrobowych. Wokół niej promieniście układają się beleczki wątrobowe.

Ryc. 9-2. Budowa zrazika wątroby (schemat): 1 -• żyia środkowa, 2 – przestrzeń okołozatokowa (Dissego), 3 – komórka siateczkowo-śródbłonkowa gwiaździsta (Bro- wicza-Kupffera), 4 – kanalik żółciowy, 5 – kanalik limfatyczny, 6 – zatoki, 7 – komórka wątroby, S – międzyzrazikowe na-czynie limfatyczne, 9 – odgałęzienie żyły wrotnej, 10 – odgałęzienie tętnicy wątrobowej, 11 – międzyzrazikowy przewód żółciowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tętniczo-żylna

-6. pH, PcOs tętnicze i wodorowęglany standardowe. Kwasica metaboliczna może wystąpić w wyniku hipoksji tkankowej przy niskich wartościach przepływu» Ważnym czynnikiem regulującym przepływ mózgowy krwi jest dwutlenek węgla. Alkaloza oddechowa...