Dla triglicerydów

Dla triglicerydów za pożądane uważa się stężenie powyżej 2,3 mmol/1 (200 mg%). Stężenia 2,3-5,6 mmol/1 (200-500 mg%) traktuje się jako łagodną, a powyżej 5,6 mmol/1 jako znaczną triglicerydemię.

Gdy dochodzi do równoczesnego zwiększenia stężenia obu tych związków tłuszczowych mówimy o hiperlipidemii mieszanej. Ponieważ podawanie leków zmniejszających stężenie cholesterolu musi być długotrwałe, należy się liczyć z możliwością wystąpienia objawów niepożądanych. Dlatego postępowaniem zasadniczym w zmniejszaniu stężenia cholesterolu jest stosowanie diety. Leczenie farmakologiczne usprawiedliwione jest dopiero wówczas, gdy przynajmniej 6-tygodniowe leczenie dietą nie zmniejszy wystarczająco stężenia cholesterolu. W hiperlipidemiach wtórnych konieczne jest leczenie choroby wywołującej zaburzenia gospodarki tłuszczowej. Dodatkowymi czynnikami przemawiającymi za stosowaniem leczenia farmakologicznego są: 1) współistnienie innych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca (nadciśnienie, palenie papierosów, cukrzyca, otyłość, hiperurykemia), 2) hiperlipoproteincmie z objawami naczyniowymi, brzusznymi lub skórnymi, 3) rodzinne obciążenia chorobami układu krążenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zwiększenie stężenia jednej lub kilku frakcji

Zwiększenie stężenia jednej lub kilku frakcji lipoprotein w surowicy nazywa się hiperlipoproteinemią. Rozróżnia się hiperlipoproteinemie pierwotne i wtórne. Przyczyną tych ostatnich są choroby, w przebiegu których dochodzi do zaburzeń gospodarki...