Doogonowa część żołądka

te doprowadzają do przemieszczenia krezki brzusznej i grzbietowej oraz do powstania torby sieciowej za żołądkiem. W obrębie krezki grzbietowej żołądka przebiega pień trzewny i jego gałęzie. Pod koniec 4 tygodnia życia zarodka pomiędzy blaszkami krezki grzbietowej pojawia się zawiązek śledziony. Powiększając się dzieli on tę krezkę na część przednią, czyli więzad- ło żołądkowo-śledzionowe oraz tylną, określaną jako więzadło przeponowo- -śledzionowe. Więzadła te, początkowo bardzo krótkie, w miarę rozwoju ulegają wydłużeniu zwiększając ruchomość śledziony. Proces ten postępuje w okresie życia płodowego i pozapłodowego.

Doogonowa część żołądka przechodzi w małą pętlę jelitową, zwaną pętlą dwunastniczą. Pętla ta ustawiona jest w płaszczyźnie pośrodkowej, a jej wypukłość kieruje się do przodu. Stanowi ona końcowy odcinek jelita przedniego oraz początkowy jelita środkowego. Granica pomiędzy tymi odcinkami znajduje się w miejscu ujścia przewodu żółciowego wspólnego do dwunastnicy. W krezce brzusznej małej pętli jelitowej rozwija się zawiązek wątroby i jej

przewody oraz brzuszny zawiązek trzustki, natomiast w krezce grzbietowej powstaje grzbietowy zawiązek trzustki. W późniejszym okresie dwunastnica skręca się w prawo i zlepia swoją ścianą prawą z tylną ścianą jamy brzusznej. W związku z tym traci ona krezkę grzbietową i przyjmuje wtórnie położenie zaotrzewnowe. Tylko początkowa część dwunastnicy zachowuje swoją ruchomość dzięki pozostałej tu krezce grzbietowej i brzusznej. Dwunastnica ostrym zgięciem dwunastniczo-czczym przechodzi w wielką pętlę jelitową, zwaną również pętlą pępkową. Pętla pępkowa wypukłością skierowana jest do przodu (ryc. 10-5). Od jej szczytu odchodzi do pęcherzyka żółtkowego przewód jelitowo-żółtkowy przechodzący przez pierścień pępkowy. W krezce grzbietowej pętli przebiegają naczynia krezkowe górne. Pętla pępkowa składa się z dwóch ramion: górnego i dolnego. Z ramienia górnego powstaje jelito czcze i znaczna część jelita krętego, natomiast z ramienia dolnego tworzy się końcowa część jelita krętego,, jelito ślepe, okrężnica wstępująca i 2/3 prawe okrężnicy poprzecznej. Pętla pępkowa ulega obrotowi wokół osi biegnącej przez naczynia krezkowe górne i szczyt pętli. Ruch ten odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i w pierwszej fazie, trwającej do końca 4 tygodnia życia zarodka, wynosi 90°. W związku z tym ramię górne położone jest na prawo, a dolne na lewo od płaszczyzny pośrodkowej. Wzrost pętli pępkowej na długość, zwłaszcza jej ramienia górnego, następuje szczególnie szybko na początku 3 miesiąca życia płodu. Doprowadza to do powstania fizjologicznej przepukliny pępkowej. Przepuklina ta cofa się pod koniec 3 miesiąca życia, płodu, a w przypadku jej pozostania powstaje przepuklina pępowinowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Odraczanie

Zdecydowanie mniejsze zastosowanie ma tomografia komputerowa, która powinna być zarezerwowana tylko dla diagnostyki torbieli wewnątrzwątrobowych.Rozpoznanie t.d.ż. stanowi jednocześnie wskazanie do leczenia chirurgicznego. Odraczanie zabiegu może prowadzić bowiem do nieodwracalnego uszkodzenia...