Dzieci do 4 roku życia

-3. Dzieci do 4 roku życia. Wskazana jest premedykacja oraz życzliwe, lecz energiczn podejście. Autorzy preferują podtlenek azotu, tlen i halotan. 4. Chorzy z niedokrwistością. Źle znoszą oni hipoksję. Wprowadzenie do anestez. powinno być powolne, z podawaniem 30% tlenu.

-5. Chorzy z niewydolnością krążenia. Powinni być oni hospitalizowani. Wskazane jes oddychanie 100% tlenem przez 10 minut przed anestezją. Chorym z wadami zastawę! należy podawać antybiotyki, aby zapobiec rozwinięciu podostrego bakteryjnego zapa lenia wsierdzia.

-6. Chorzy z nadciśnieniem. Nie sprawiają oni kłopotów pod warunkiem dobrego utle nowania i starannego postępowania. 7. Chorzy na cukrzycę. Jeżeli otrzymują insulinę, mogą być z powodzeniem poddarr krótkiej anestezji tuż przed zwykłym terminem posiłku. Wymagają obserwacji do mo mentu otrzymania normalnego pożywienia drogą doustną, gdyż może dojść do hipogli kemii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anestezja w stomatologii1

Dane dotyczące historii stosowania podtlenku azotu przedstawiono w rozdz. XI. Po wprowadzeniu eteru i chloroformu podtlenek azotu popadł w niełaskę, dopóki nie zain-teresowano się jego użyciem do ekstrakcji zębów przed...