ETER DWUWINYLOWY

-5. ETER DWUWINYLOWY. Używany u dzieci jako anestetyk w jednej dawce. Dostarczany w ampułkach 3 ml i 5 ml, do stosowania za pomocą inhalatora Goldmana lub typu Oksford63 (p. str. 117). Obecnie rzadko w użyciu. –

U pacjentów ambulatoryjnych polecano intubację dotchawiczą64. Rurkę można wprowadzić ,,na ślepo” przez nos lub przez usta, używając także sukcynylocholiny lub ha- lotanu, lecz wymaga to pewnej umiejętności65.

Środki dożylne66. Można je stosować do wprowadzenia do anestezji podtlenkiem azotu z tlenem, jako jedyny środek anestetyczny do prostych ekstrakcji, lub też wreszcie w dawkach powtarzanych – do dłuższych zabiegów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dzieci do 4 roku życia

-3. Dzieci do 4 roku życia. Wskazana jest premedykacja oraz życzliwe, lecz energiczn podejście. Autorzy preferują podtlenek azotu, tlen i halotan. 4. Chorzy z niedokrwistością. Źle znoszą oni hipoksję. Wprowadzenie...