Etiopatologia

żołądka lub odźwierniku. Należy podkreślić, że z niedrożnością żołądka mogą współistnieć niedrożności innych, odcinków przewodu pokarmowego, np. przełyku, odbytu i odbytnicy.

Etiopatologia. Przyczyny powstawania wrodzonej niedrożności żołądka próbowano wytłumaczyć różnymi teoriami. Brano pod uwagę możliwość tworzenia się wady w wyniku toczącego się płodowego zapalenia otrzewnej. Są zwolennicy teorii we- wnątrzmacicznych wgłobień i skrętów przewodu pokarmowego. Teoria zaburzeń rewakuolizacji ma w tej wadzie, podobnie jak w niedrożnościach innych części jelita, swoich zwolenników. Należy również brać pod uwagę teorię zatorów naczyniowych, potwierdzoną doświadczalnie na jelicie cienkim.

Objawy. Pierwszym objawem wrodzonej niedrożności żołądka są wymioty. Dziecko w dniu urodzenia lub następnym zwraca jasną treść żołądkową bez domieszki żółci. Wymioty są obfite i w przypadku karmienia występują wkrótce po posiłku, zawiera-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WYNIKI

Ustępowanie żółtaczki i zmniejszenie się stężenia bilirubiny obserwuje się często już w pierwszej dekadzie pooperacyjnej, czasami dopiero po 6-12 tygodniach (35). Usprawnienie techniki mikrochirurgicznej i zastosowanie mikroskopu zabiegowego pozwala w...