Intubacja

-4-. Intubacja po podaniu środka zwiotczającego, rurka dotchawicza z mankietem uszczelniającym. Wentylacja kontrolowana podtlenkiem azotu z tlenem, zwiotczenie.

Wielu autorów do intubacji stosuje z wyboru skolinę {30-50 mg) – można wtedy wykonać intubację nieurazowo w płytkim stadium anestezji – po czym w momencie ustąpienia działania skoliny podają niedepolaryżujący środek zwiotczający z uzupełniającymi dawkami w razie potrzeby. Pankuronium nie powoduje spadku ciśnienia krwi i jest polecane przez niektórych autorów.

Przed rozpoczęciem operacji przetacza się powoli 5% glukozę, a krew przygotowana do natychmiastowego szybkiego przetaczania musi znajdować się w sali operacyjnej. Należy notować ciśnienie tętnicze i częstość tętna. Do diagnostyki zaburzeń rytmu cenne jest monitrowanie elektrokardiogramu, lecz jest to wskaźnik elektrycznej czynności serca, a nie jej skuteczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anestezja do operacji

Anestezja do operacji wszczepienia tętnicy sutkowej wewnętrznej (p. Viljoen J. E., Anaesthesia, 1968, 23, 515). Anestezja do przeszczepienia serca111. Problemy anestezjologiczne nie różnią się tu od problemów związanych z jakąkolwiek...