IPPV

IPPV. Wentylacja kontrolowana ma tę zaletę, że eliminuje wysiłek mięśni oddechowych i zapewnia właściwą wymianę gazową. Częstość oddechów powinna być duża. Układ rurki T Ayre’a jest bardzo dogodny w tej sytuacji – także w modyfikacji Reesa

– i lepszy niż układ zamknięty z pochłaniaczem dwutlenku węgla10. Metoda ta umożliwia płytką anestezję podtlenkiem azotu z tlenem z dodatkiem środka zwiotczającego, a następnie szybkie obudzenie. Należy unikać głębokiej anestezji dopuszczalne są ruchy kończyn, będące oznaką płytkiej anestezji.

Tubokuraryna u noworodków17. Jakkolwiek noworodki do 3-4 tygodnia życia wykazują dwukrotnie większą niż dorośli wrażliwość na środki zwiotczające typu niede- polaryzującego, pochodne tubokuraryny mogą być bezpiecznym i wygodnym środkiem zwiotczającym w anestezji noworodków. Dawka powinna być niewielka (dawka wstępna 0,25 mg u wcześniaków i 0,5 mg u noworodków donoszonych, w roztworze 0,05%, tj. 5 mg w 100 ml roztworu fizjologicznego, dawki następne – odpowiednio 0,125 mg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

Dzieci w pierwszych dniach po zabiegu żywione są drogą pozajelitową. Ze względu na uszkodzoną wątrobę należy ograniczyć dożylną podaż preparatów tłuszczowych do 0,5-1 g/kg m.c./d, co naraża je na ujemny...