Kolejna grupa leków o działaniu inotropowo dodatnim

Kolejna grupa leków o działaniu inotropowo dodatnim na mięsień sercowy to leki hamujące aktywność fosfodiesterazy, zwiększające w ten sposób zawartość cyklicznego AMP we włóknach mięśnia sercowego. Najstarszymi związkami tej grupy są metyloksantyny, a wśród nich aminofilina stosowana nawet teraz jako lek wspomagający leczenie niewydolności krążenia. Nowsze leki tej grupy to amrynon, milrynon, enoksymon i piroksymon. Niestety leki te wywołują objawy niepożądane, jak niemiarowości serca lub bóle anginoidalne. Milrynon w leczeniu przewlekłym (postać doustna) w badaniach wieloośrodkowych (PROMISE) powodował nasilenie śmiertelności, zwłaszcza nagłych zgonów w mechanizmie

Tabela 1.2. „Nienaparstnicowe” leki o działaniu bezpośrednim inotropowo dodatnim na mięsień sercowy, stosowane w zastoinowej niewydolności krążenia i ich dawkowanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przy wzroście ciśnienia napełniania

-0, 4 kPa (3 mm Hg) w czasie jego trwania lub o ponad 0,93 kPa (7 mm Hg) w okresie przerwania wlewu dożylnego. Przy wzroście ciśnienia napełniania do 2,67 kPa...