LEKI REGULUJĄCE GOSPODARKĘ TŁUSZCZOWĄ

Rola zaburzeń gospodarki tłuszczowej w patogenezie miażdżycy, mimo wielu kontrowersji nie wydaje się budzić wątpliwości. Zwiększone stężenie cholesterolu w surowicy jest ważnym czynnikiem prowadzącym do odkładania się lipidów w ścianie tętnic i powstania zmian miażdżycowych. Udowodniono, że jest to jeden z głównych czynników ryzyka wystąpienia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Związek hipertriglicerydemii z zachorowalnością na chorobę niedokrwienną i zawał serca nie jest tak oczywisty, chociaż nie brak dowodów, że i ona zwiększa stopień ryzyka zagrożenia chorobą niedokrwienną serca.

Szczególnie duże zagrożenie stwarza równoczesne zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów. Związki tłuszczowe są transportowane przez krew w połączeniu z białkami, tworząc cząsteczki lipoprotein. Rozdział lipoprotein w ultrawirówce lub za pomocą elektroforezy pozwala na wyróżnienie 4 ich frakcji: 1) chylomikronów,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jelito cienkie

Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od odźwiernika do zasta-wki krętniczo-kątniczej (Bauhina).U noworodka jego długość wynosi 220-250 cm, a szerokość 0,7 cm (ryc. 10-7), podczas gdy u...