Leki rozszerzające naczynia krwionośne

Leki rozszerzające naczynia krwionośne stosuje się najczęściej dodatkowo do terapii konwencjonalnej (leki moczopędne i(lub) glikozydy naparstnicy) lub u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Wśród tych leków pierwszoplanowe miejsce zajmują azotany i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I), leki które zmniejszają zarówno obciążenie wstępne, jak i następcze. Stosując te leki można często zmniejszyć dawki glikozydów naparstnicy (szczególnie u chorych z niewydolnością nerek lub w podeszłym wieku, z arytmiami komorowymi) lub dawki leków moczopędnych u chorych ze skłonnością do hipokaliemii i hiponatriemii, u chorych z cukrzycą, hiperkalciurią, hiperurykemią lub ence- falopatią wątrobową.

Leki rozszerzające naczynia krwionośne stosowane w leczeniu przewlekłej niewydolności krążenia omówiono w Części II, rozdz. 1. Sposób dawkowania ACE-I przedstawiono w Części I, tab. 6.5. ACE-I nie stosuje się łącznie z amilorydem lub spironolaktonem ze względu na nadmierne zwiększenie stężenia jonów potasowych w surowicy krwi (hiperkalemia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ANTYWITAMINY K

Leki tej grupy są antagonistami witaminy K. Ich działanie przeciwkrzepliwe wynika z hamowania syntezy protrombiny w wątrobie. Nie wpływają one na protrombinę znajdującą się we krwi. Stąd brak ich działania...