Leki te uważa się obecnie za najskuteczniejsze

Leki te uważa się obecnie za najskuteczniejsze w zmniejszaniu stężenia LDL- -cholesterolu nie tylko w heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej, lecz także w innych postaciach pierwotnej hipercholesterolemii. Lowastatyna zmniejsza stężenie LDL-cholesterolu o 30-40%. Mniejszy wpływ ma na zmniejszenie stężenia triglicerydów, a tylko niewielki (kilka procent) na zwiększenie stężenia HDL-cholesterolu. Efekt terapeutyczny tych leków uwidacznia się już w drugim tygodniu leczenia, aby osiągnąć swoje maksimum w 4-6 tygodniu. Skuteczność działania zależy od ich dawki. Aby ją zwiększyć, można stosować leczenie skojarzone, najlepiej z żywicowymi wymieniaczami jonowymi. Leki te podaje się w 2 podzielonych dawkach lub jednorazowo wieczorem (biosynteza cholesterolu odbywa się głównie nocą). Dawki dobowe wynoszą: dla lowastatyny 20-80 mg, dla simwastatyny i prawastatyny 10-40 mg.

Wieloośrodkowe badania (FATS-Familial Atherosclerosis Treatment Study) wykazały, że skojarzonym leczeniem lowastatyną i kolestypolem można osiągnąć regresję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Lowastatyna ma też chronić przed reokluzją chorych poddanych zabiegowi przezskórnej angioplastyki wieńcowej.

Inhibitory HMG-CoA reduktazy są na ogół dobrze tolerowane przez chorych. Spotykane objawy niepożądane to: nudności, bóle brzucha, bezsenność, wysypki skórne. Występują one rzadko i nie wymagają leczenia. Opisywano także zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej. Najpoważniejszym objawem niepożądanym jest zapalenie mięśni, występujące u ok. 0,5% leczonych. Towarzyszy mu zwiększenie aktywności kinazy fosfokreatynowej (CPK), a u niektórych chorych rabdomioliza i związana z nią niewydolność nerek. Zagrożenie tymi objawami zwiększa się przy równoczesnym stosowaniu pochodnych kwasu fibrynowego, kwasu nikotynowego lub cyklosporyn. W badaniach na psach przy stosowaniu dużych dawek lowastatyny stwierdzono objawy zaćmy. Dotychczasowe obserwacje kliniczne nie potwierdziły występowania tego powikłania u ludzi. Leki te nie powinny być stosowane u dzieci i u kobiet w ciąży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wzmaga działanie pochodnych kumaryny

Wzmaga działanie pochodnych kumaryny, insuliny i doustnych leków przeciw-cukrzycowych. Jego stosowanie jest przeciwwskazane w czynnej chorobie wrzo-- 11 Farmakoterapia 161 dowej żołądka i dwunastnicy, ciężkim uszkodzeniu nerek i wątroby. Najczęstszymi...