Metabolizm

Metabolizm. U dzieci dochodzi zwykle w czasie anestezji do nieznacznej kwasicy. Jeśli' dziecko głodzono zbyt długo przed operacją, może wystąpić hipoglikemia47, szczególnie poniżej 4 roku życia lub 15,5 kg masy. Hiperwentylacja w czasie anestezji może wyrównać kwasicę metaboliczną, lecz przed przywróceniem własnego oddychania przy końcu operacji lepiej jest podać należną, według wyliczeń ilość wodorowęglanów48.

Temperatura49. Noworodek szybko traci ciepło, jeśli znajdzie się w chłodńym pomieszczeniu. Przez kilka tygodni życia mechanizm regulujący temperaturę jest niesprawny, zarówno u wcześniaków, jak i normalnie urodzonych noworodków. Noworodek utrzymuje swą temperaturę na drodze metabolizmu „brązowej tkanki tłuszczowej” (brown fat), znajdującej się głównie dookoła nerek i w okolicy szyi. Jest to tłuszcz bogato unaczyniony i unerwiony przez zakończenia beta-adrenergiczne, o komórkach obficie wyposażonych w mitochondria. U małych noworodków i wcześniaków może wystąpić niedobór tej tkanki56. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doszło do przedłużającej się utraty ciepła na stole operacyjnym. Ponieważ głowa dziecka ma stosunkowo dużą powierzchnię w porównaniu z resztą ciała, dobrze jest przykryć ją bawełnianą czapeczką w celu zatrzymania ciepła56. Bielizna operacyjna, chociaż służy zabezpiecze

niu rany przed infekcją, zapewnia także skuteczną izolację cieplną. Przetaczanie zimnych płynów może prowadzić także do hipotermii. Krew należy ogrzać. Do utraty ciepła dochodzi także wskutek poboru utajonego ciepła parowania przez suche gazy tworzące mieszankę oddechową podobny jest mechanizm utraty wody51. Można temu zapobiec przez ogrzewanie i nawilżanie gazów52. Oziębienie i hipoksja prowadzą do hipoglikemii. W czasie dużych operacji używane są materace z wbudowanym systemem krążenia wody, za pomocą którego można stosować w razie potrzeby ogrzewanie53. Monitorowanie temperatury ostrzega przed przypadkowym oziębieniem.

U dzieci starszych może dojść w czasie operacji do hipertermii. Prawdopodobnień- stwo takie zachodzi: 1) gdy dziecko ma skłonność do gorączkowania 2) w warunkach gorącego klimatu 3) gdy dziecko jest zbyt szczelnie przykryte bielizną operacyjną, szczególnie z użyciem serwet nieprzepuszczalnych 4) gdy zahamowanie procesu pocenia wskutek premedykacji atropiną zmniejsza utratę ciepła. Nadcieplność odgrywa’istotną rolę w etiologii drgawek wywołanych przez eter. Do obniżenia temperatury ciała pomocny może być materac z wbudowanym systemem krążenia wodnego (p. także rozdz. XXXIV).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Inżektor Sandersa

a. Inżektor Sandersa60. Przerywany przepływ tlenu przez mały cewnik w ujściu bron- choskopu porywą powietrze i rozpręża płuca, mimo że przyśrodkowy koniec broncho- skopu pozostaje otwarty. Można w ten sposób...