Miażdżycę wywołują

– 2) VLDL (very low density) – lipoprotein (prebetalipoprotein), 3) LDL (low density) – lipoprotein (P-lipoprotein) i 4) HDL (high density) – lipoprotein (a-lipoprotein). 50-75% cholesterolu w surowicy jest związane z frakcją LDL, 20-35% z frakcją HDL, a tylko ok. 5% z frakcją VLDL. Triglicerydy połączone są z frakcją VLDL i chylomikronami.

Miażdżycę wywołują przede wszystkim lipoproteiny o małej gęstości (LDL). Badania epidemiologiczne z ostatnich lat wykazały natomiast ujemną korelację między zachorowalnością na chorobę niedokrwienną serca a stężeniem frakcji HDL cholesterolu w surowicy. W świetle tych badań małe stężenie frakcji HDL cholesterolu jest, oprócz dużego stężenia frakcji LDL cholesterolu w surowicy, dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Związki te stosunkowo słabo wchłaniają się z przewodu pokarmowego

Pierwszym z tych leków była mewastatyna (Compactin). Obecnie w użyciu są jeszcze 4 inne preparaty: lowastatyna, simwastatyna, prawastatyna i fluwastatyna. Spośród nich najszerzej stosowana była lowastatyna.Związki te stosunkowo słabo (w...