Mniejszą rolę odgrywają płytki krwi

Mniejszą rolę odgrywają płytki krwi w powstawaniu zakrzepów żylnych. Dlatego też w tych stanach leczenie przeciwzakrzepowe i fibrynolityczne wydaje się być bardziej uzasadnione od stosowania leków hamujących zlepność i agregację płytek krwi.

W świetle przedstawionych danych wskazania do leczenia lekami hamującymi zlepność i agregację płytek krwi przedstawiają się następująco: 1) świeży zawal serca, 2) choroba niedokrwienna serca, 3) chorzy po zabiegach rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych, 4) choroby tętnic obwodowych, 5) chorzy z wszczepionymi sztucznymi zastawkami sercowymi, 6) migotanie przedsionków w przebiegu wad zastawkowych o etiologii reumatycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Prostacyklina

Prostacyklina jest związkiem nietrwałym i po 2-3 min rozpada się do biologicznie nieczynnego metabolitu. Próby z podawaniem tego związku do tętnicy udowej (wlew kroplowy w dawce 5-10 ng/kg/min przez 72...