Na życzenie chirurga

dechu, zanim wystąpi regularny oddech. Odgłos z zastawki wydechowej jest dobrym wskaźnikiem swobodnego oddychania przez nos. Anestezjolog w czasie zabiegu stomatologicznego musi wypełniać jednocześnie kilka obowiązków. Są to:

-1. Utrzymywanie drożności dróg oddechowych. Może być utrudnione podczas zabiegów w obrębie żuchwy, połączonych z przygięciem głowy i upośledzeniem oddychania.

-2. Na życzenie chirurga – wykonanie chwytu o kierunku i sile przeciwnych do wywieranego przez operatora oraz Unieruchomienie głowy i szczęki. 3. Sprawdzenie, czy założony został tampon do jamy ustnej, zabezpieczający przed sachłyśnięciem krwią i fragmentami tkanki oraz przed oddychaniem przez usta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

TORAKOPLASTYKA

DOLNĄ LOBEKTOMIĘ wykonuje się czasem z powodu rozstrzeni oskrzeli, objętość wydzieliny bywa wówczas duża. Można wprowadzić bloker poniżej ujścia górnego oskrzela płatowego w celu zamknięcia światła oskrzela dolnego lewego płata...