Niedotlenienie krwi

Niedotlenienie krwi tętniczej w czasie anestezji z wentylacją jednego płuca. Wykazano, że przeciek krwi nieutlenowanej przez spadnięte płuco może wynosić aż 65u/o rzutu serca49 i że wentylacja czystym tlenem nie wyrównuje całkowicie hipoksemii w tych przypadkach60. Należy unikać niepotrzebnego wzrostu ciśnienia śródpęcherzy- kowego w płucu wentylowanym, gdyż nasila to przepływ krwi przez płuco spadnięte61. Insuflacja tlenu do spadniętego płuca może poprawiać utlenowanie krwi, pod warunkiem, że poprzedzi ją krótkotrwałe rozdęcie płuca62. Zaleca się, by mieszanina gazów stosowana do wentylacji rozprężonego płuca zawierała co najmniej 33°/o63, a nawet SCP/o54 tlenu.

Usuwanie dwutlenku’węgla może być utrudnione w czasie anestezji z wentylacją jednego płuca poprawa następuje po resekcji tkanki płucnej, gdy ponownie zostaje podjęta wentylacja obu płuc66.

Wybór metody anestezji. Niektórzy anestezjolodzy stosują techniki dooskrzelowe prawie jako rutynę, ale większość zabiegów resekcji tkanki płucnej można wykonać w sposób zadowalający z użyciem zwykłych rurek dotchawiczych, oddechu kontrolowanego oraz okresowego odsysania. Decyzja co do zastosowania sprzętu dooskrzelowego będzie zależała od rodzaju zabiegu operacyjnego, choroby toczącej się w płucach, dostępnego sprzętć oraz doświadczenia anestezjologa.

PREMEDYKACJA. Można stosować standardową premedykację uwzględniającą stan ogólny chorego. Narkotyczny środek przeciwbólowy może dopomóc w zastosowaniu oddechu kontrolowanego pod warunkiem, że unika się niepotrzebnej depresji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Płuca

Podczas manipulacji na sercu trzeba bacznie nadzorować układ krążenia: a) bezpośrednio obserwując serce, b) trzymając stale rękę na tętnicy promieniowej tętno może stać się słabo wyczuwalne lub nawet na jakiś...