Niedotlenienie

Przyczyny spadku ciśnienia podczas anestezji w stomatologii52 a. Czynniki emocjonalne, związane z zabiegiem lub występujące podczas wstępnegc .okresu anestezji.

b. Niedotlenienie. Niektórzy osobnicy ulegają zapaści przy podawaniu hipoksycznej mieszaniny gazów (10% tlenu), zanim dojdzie do anestezji. c. Ucisk na zatokę szyjną w czasie podtrzymywania żuchwy. d. Bradykardia i hipotensja w wyniku odruchu z nerwu błędnego, wzbudzonego prze- operatora.

e. Zakończenie anestezji. Może ona chronić przed reakcjami prowadzącymi do zapaści, które manifestują się przy końcu postępowania. 9. Po ekstrakcjach w analgezji miejscowej lub w anestezji występuje wiele dolegliwości, jak uszkodzenie warg, utrudnienie otwierania ust i jedzenia, senność, mdłości, wymioty, zawroty i ból głowy53.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Szycie oskrzela

-2. Szycie oskrzela. Zwykle wykonuje się to po założeniu na oskrzele zacislcii i nie przedstawia problemu. Niektórzy chirurdzy szyją bez zacisku, w celu zmniejszenia ryzyka przetoki oskrzelowo-płucnowej. Gdy operacja ma...