NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA POCHODZENIA SERCOWEGO

Bezpośrednią przyczyną niewydolności krążenia pochodzenia sercowego jest mniejsza, w stosunku do aktualnych potrzeb, wydajność pracy serca jako „pompy” wyrzucającej krew do elastycznego tętniczego łożyska naczyniowego. Wydajność tę określa się wielkością objętości minutowej serca i jej pochodnymi: objętością wyrzutową, pracą serca, pracą wyrzutu. Objętość minutową serca określają 4 podstawowe czynniki: 1) kurczliwość mięśnia sercowego, 2) obciążenie wstępne, 3) obciążenie następcze oraz 4) częstość i miarowość rytmu serca.

Kurczliwość mięśnia sercowego jest zależna od sprawności poszczególnych włókien kurczliwych, ich liczby oraz sekwencji pobudzenia elektrycznego i mechanicznego ścian jam serca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

HEPARYNA I LEKI HEPARYNOPODOBNE

Heparyna jest naturalnym, stale występującym we krwi, czynnikiem przeciwkrzepliwym. Należy ona do mukopolisacharydów, bogatych w wiązania siarkowe. Jej masa cząsteczkowa wynosi 6000-20000. Wytwarzają ją, oprócz serotoniny i histaminy, komórki tuczne,...