Nowsze leki z tej grupy

Nowsze leki z tej grupy: bezafibrat, fenofibrat, ciprofibrat, gemfibrozyl silniej niż klofibrat zmniejszają stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy. Mają też zmniejszać stężenie lipoproteiny Lp(a), której zwiększone stężenie jest uznawane ostatnio za niezależny czynnik zagrożenia chorobą wieńcową. Gemfibrozyl wyraźnie zwiększa stężenie HDL cholesterolu w surowicy (ok. 10%). Objawy niepożądane są podobne do występujących w czasie leczenia klofibratem. Wyniki programu Helsinki Heart Study nie wykazały, aby gemfibrozyl zwiększał częstość występowania kamicy żółciowej, natomiast zmniejszał on umieralność spowodo-waną chorobą wieńcową. Uważa się też, że pochodne kwasu fibrynowego mogą powodować regresję zmian miażdżycowych. Fenofibrat zmniejsza także stężenie kwasu moczowego w surowicy. Leków tych nie powinno się stosować u kobiet w ciąży i u dzieci.

Leki te powinny być lekami z wyboru w leczeniu hipertriglicerydemii. Można je także stosować w hiperlipemii mieszanej i hipercholesterolemii. Aby zwiększyć ich działanie zmniejszające stężenie cholesterolu, można je kojarzyć z żywicowymi wymiennikami jonowymi, a także z kwasem nikotynowym lub jego pochodnymi. Równoczesne stosowanie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA, chociaż bardzo skuteczne, zwiększa ryzyko występowania miopatii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Metody zmniejszania utraty krwi

Wszystkie aparaty wypełnia się płynem, który bywa różny: od świeżej, heparynizo- wanej krwi, przez dekstran do 5% glukozy. Do oksygenatora musi być doprowadzony tlen w dużym przepływie, co normalni:» powodowałoby...