Opisano cztery „strefy” anestezji

Opisano cztery „strefy” anestezji podtlenkiem azotu28: 1. Umiarkowana analgezja (6-25% wdychanego NzO) 25% NaO działa silniej niż 10 mg morfiny29.

-2. Analgezja dysocjacyjna (26-45%) 30% daje objawy psychiczne i utratę zdolności skupiania sięso. Nasila się przy 40%. 3. Anestezja analgetyczna81 (46-65%). Niemal zupełna niepamięć. Pacjent może reagować na polecenia.

-4. Płytka anestezja (66-80%). Zupełna analgezja i niepamięć. Brak możliwości porozumienia się z pacjentem. Ułożenie. Coraz większa liczba anestezjologów preferuje pozycję chorego na wznak z powodu niebezpieczeństwa spadku ciśnienia i niedostatecznego krążenia mózgowego (omdlenie – p. str. 400). Inni uważają, że pozycja siedząca zmniejsza możliwość re- gurgitacji treści żołądkowej i zabezpiecza przed zaleganiem krwi i wydzieliny w gardle. Niektórzy stomatolodzy wolą dokonywać ekstrakcji w pozycji siedzącej. Przedmiot dyskusji jest kontrowersyjny. Należy unikać opuszczania nisko nóg, gdyż może w nich zalegać krew. Omdlenie jest spowodowane odruchem naczyniowo-błędnym02.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W obrębie środkowej warstwy błony śluzowej są liczne komórki: limfocyty,

granulocyty kwasochłonne, plazmocyty i makrofagi. Limfocyty skupiają się w grudkach chłonnych (kępkach Peyera). Kępki te odgrywają ważną funkcję immunologiczną i stanowią istotny element mechanizmu obronnego ulegającego aktywacji przez bakterie i...