Perykardiektomia

Perykardiektomia. Zaciskające zapalenie osierdzia ogranicza rozkurczowe rozszerzanie się serca. W rezultacie rośnie ciśnienie w przedsionku, co z kolei prowadzi do zastoju żylnego i obrzęków na obwodzie. W zaawansowanych przypadkach anestezja i operacja stanowią duże ryzyko. Rzut serca może być tak niski, że nie ma możliwości skompensowania nagłego spadku oporu obwodowego. Technika operacyjna obejmuje rozliczne manipulacje na sercu. Istnieje duże prawdopodobieństwo zaburzeń rytmu i spadku ciśnienia, może też zajść konieczność okresowego przerywania operacji, by

pozwolić sercu na odpoczynek. Infuzje płynów mogą być niebezpieczne z powodu ryzyka przeciążenia krążenia. Równocześnie jednak może wystąpić krwotok i ubytek krwi trzeba dokładnie uzupełniać.

Tiopental bywa niekorzystny w przypadkach zaciskającego zapalenia osierdzia110. Wielu jednakże anestezjologów skłonnych jest stosować ten lek, choć ostrożnie. Innym wariantem może być metoda wziewna, pod warunkiem, że nie dopuści się do hipoksji lub pobudzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *