PODTRZYMYWANIE anestezji

Na ogół wykonuje się intubację nosowo-tchawiczą. Rurka winna mieć mankiel uszczelniający90. Można także umieścić tampon gardłowy, który trzeba usunąć bezpośrednio przed połączeniem szczęk za pomocą drutu, wykonując równocześnie toaletę jamy gardłowej.

PODTRZYMYWANIE anestezji drogą wziewną. Pożądana jest płynna anestezja z szybkim powrotem odruchów przy końcu operacji i uniknięciem wymiotów, kaszlu i pobudzenia. Leki przeciwwymiotne można podać w premedykacji lub w okresie pooperacyjnym. W większości przypadków zadowalająca jęst anestezja mieszaniną podtlenek azotu-tlen-halotan.

Po połączeniu szczęk drutem chory powinien opuścić salę operacyjną z rurką nosowo- gardłową. W pobliżu pacjenta należy trzymać w pogotowiu nożyce do cięcia drutu ne wypadek konieczności uwolnienia szczęk dla odessania treści z ust i gardła. Pielęgniarki powinna wiedzieć, jak posługiwać się tym instrumentem i który drut przeciąć. Nie jest to czynność chętnie widziana przez chirurgów, gdyż muszą oni potem zakładać drul ponownie. Jest to zresztą konieczne rzadko, ale niekiedy może być zabiegiem ratującym życie w sytuacji ciężkiej niedrożności oddechowej.

(Patrz także: Davies R. M. i Scott J. G., Br. J. Anaesth., 1968, 40, 202 Clarke R. S. J w Anaesthesia lor Eye, Nose and Throat Surgery, red. Morrow W. F. K. i Morrison J. D., 1975, Edinburgh, London nad New York, Churchill-Livingstone).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ROZWÓJ CEWY ŻOŁĄDKOWO-JELITOWEJ

W okresie różnicowania się listków zarodkowych i kształtowania z nich pierwotnych narządów tarcza zarodkowa wydłuża się w kierunku przednio-tylnym (71). Ze względu na rozwój cewy żołądkowej ważne są w tym...