Pojedyncze szwy

Leczenie. Leczenie zależy od nasilenia objawów chorobowych i postaci morfologicznej niedrożności dwunastnicy spowodowanej trzustką pierścieniowatą. Po założeniu zgłębnika do żołądka wyrównuje się wlewami dożylnymi niedobory wodno- -elektrołitowe i skład morfologiczny krwi. Dostęp operacyjny powinien być dogodny. Poleca się cięcie pośrodkowe górne, biegnące od wyrostka mieczykowatego i omijające pępek po stronie prawej, lub cięcie poprzeczne powyżej pępka. Po otwarciu jamy brzusznej mobilizuje się część wstępującą okrężnicy i jej zgięcie prawe oraz część prawą okrężnicy poprzecznej, odpreparowując ich naczynia od tylnej ściany brzucha wraz z blaszką trzewną. Po przemieszczeniu jelit na stronę lewą i do dołu uwidacznia się dwunastnicę i określa postać niedrożności. W przypadku wąskiego pierścienia można wykonać zespolenie dwunastniczo-dwunastnicze ścian przednich (92), przeprowadzając zgłębnik poza zespolenie (ryc. 10-19 a, 6, c, d). Jeżeli warstwa trzustki obejmująca dwunastnicę jest szeroka i gruba, to wytwarza się zespolenie dwunastni- czo-czcze pierwszej pętli jelita cienkiego z odcinkiem dwunastnicy nad przeszkodą (92). W krezce okrężnicy poprzecznej, pomiędzy arkadami naczyniowymi, wykonuje się otwór, przez który przeprowadza się pierwszą pętlę jelita czczego (ryc. 10-20 a). Pętlę tę zespala się izoperystaltycznie po otwarciu przedniej ściany dwunastnicy i przeciwkrezkowej ściany jelita czczego. Zespolenie jednowarstwowe przez pełną grubość ściany jelita szwami pojedynczymi jest wystarczające i zapewnia szerokie światło zespolenia. Wskazane jest przeprowadzenie zgłębnika poza zespolenie.

Pojedyncze szwy mocujące dwunastnicę w otworze krezki okrężnicy poprzecznej kończą zabieg zespolenia dwunastniczo-czczego pozaokrężniczego (ryc. 10-20 b). W przypadku bardzo krótkiego odcinka dwunastnicy nad przeszkodą, wynoszącego poniżej 15 mm, wykonuje się zespolenie żołądkowo-czcze bok do boku. Zespolenie to nie jest zalecane w innych przypadkach ze względu na szkodliwe działanie soku żołądkowego na jelito czcze. W pierwszych dniach po operacji dzieci wymagają odżywiania pozajelitowego do wystąpienia normalnej perystaltyki z oddaniem stolca i ustąpieniem zalegania treści żołądkowej. Sonda założona poza zespolenie do jelita czczego służy do wczesnego podawania pokarmu i wpływa korzystnie na szerokość światła w miejscu zespolenia. Osłona antybiotykowa jest niezbędna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Leczeni sterydami

-8. Leczeni sterydami. Nie jest wymagana osłona sterydowa do prostych ekstrakcji W razie wątpliwości chory powinien otrzymać w dniu zabiegu jedną dodatkową tabletkę. Ewentualnie można podać 100 mg hydrokortyzonu tuż...