Potwierdzeniem rozpoznania

wego łaknienia. W umiejscowieniu guza w ścianie pęcherza moczowego może występować krwiomocz i wzrost ciśnienia w czasie oddawania moczu (3).

Potwierdzeniem rozpoznania jest zwiększone stężenie amin katecholowych i ich metabolitów w moczu. U dzieci tych bywa zwiększone stężenie cukru we krwi i w moczu. Stosowane dawniej próby farmakologiczne z regityną i histaminą obecnie u dzieci nie są wykonywane, gdyż oznaczanie stężenia amin katecholowych jest dokładniejsze, a próby te wiążą się z ryzykiem wystąpienia powikłań (nagłe zmiany ciśnienia) (3).

W ustaleniu umiejscowienia guza ważną rolę odgrywają badania rentgenowskie. Urografia może wykazać przemieszczenie nerki, wodonercze lub małą nerkę. Przy podejrzeniu lokalizacji pęcherzowej wskazana jest cystoskopia. Badania naczyniowe (aortografia brzuszna) mogą dawać powikłania (krwawienie, napad nadciśnienia), ale są użyteczne, zwłaszcza kateteryzacja żyły nadnerczowej i żyły głównej dolnej z pobraniem próbek krwi na stężenie amin katecholowych na różnych odcinkach, co ułatwia rozpoznanie guza wieloogniskowego (3). Dużą rolę w badaniach diagnostycznych odgrywa tomografia komputerowa, wykrywająca guz w 95% (13). Wykorzystywana bywa również scyntygrafia z użyciem 131I jodobenzylguanidyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kilka proponowanych metod:

-1. TIOPENTAL DOODBYTNICZO. Proponowany przez Smitha137 Rees138 poleca u dzieci poniżej 5 lat następującą kombinację leków: chinobarbital (doustnie) 15 mg na 6 kg morfina (podskórnie) 1,5 mg/6 kg atropina (podskórnie)...