Preoksygenacja

-5. Operacje na otwartym sercu. Jeśli serce ma być wyłączone z krwiobiegu, powstaje konieczność zabezpieczenia mózgu przed nieodwracalnym uszkodzeniem. Na krótki okres takie zabezpieczenie zapewnia hipotermia. Wyłączenie serca na dłuższy okres wymaga zastosowania krążenia pozaustrojowego, niekiedy w połączeniu z hipotermią.

Metody anestezji. Chodzi wciąż o udoskonalenie metod, zapewniających płytką, spokojną, gładką anestezję bez hipoksji. 1. Premedykacja morfiną i atropiną lub skopolaminą – dawkowanie zmniejszone u chorych o dużym ryzyku. Niektórzy anestezjolodzy obawiając się tachykardii powodowanej przez atropinę nie podają jej w premedykaicji.

-2. Preoksygenacja. 3. Tiopental dożylnie w minimalnej dawce zapewniającej gładką indukję bez niepożądanej depresji. Zwolnienie czasu krążenia może powodować opóźnienie reakcji na lek. Tiopental, jak i metoheksital powodują depresję mięśnia sercowego105. Diazepam może spowodować spadek rzutu serca u chorych z nadciśnieniem100

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ZALECANE METODY

ZALECANE METODY. Premedykacja: 0,15 mg atropiny. Założenie dożylnego wlewu kroplowego przed wprowadzeniem do anestezji. Intubacja przed uśpieniem dziecka. Środki anestetyczne: podtlenek azotu z tlenem, w razie konieczności środek zwiotczający z...