Proces wchłaniania w jelicie

Proces wchłaniania w jelicie cienkim polega na przechodzeniu substancji odżywczych ze światła jelita do krwi lub chłonlci. Część substancji wchłaniana jest na drodze transportu biernego przez: filtrację, dyfuzję, osmozę. Do tych substancji należą: związki małocząsteczlcowe, jony o małej średnicy naładowane ujemnie, związki rozpuszczalne w lipidach oraz woda. Wiele jonów i związków chemicznych wymaga podczas wchłaniania nakładu energii i biologicznego udziału komórki przepuszczającej. Chodzi tu głównie o cząsteczki większe niż pory w błonach komórkowych. Duże elementy są transportowane na zasadzie fagocytozy, pinocytozy lub emejo- cytozy.

Błona śluzowa jelita spełnia ważną funkcję wewnątrzwydzielniczą dzięki wielu komórkom wytwarzającym hormony, które regulują podstawowe czynności układu trawiennego oraz wpływają na inne układy. Znajomość działania tych hormonów jest niezbędna dla zrozumienia stanów patologicznych jelita cienkiego, zwłaszcza wymagających leczenia operacyjnego i prowadzenia pooperacyjnego. Do hormonów tych należą: gastryna, sekretyna, cholecystokinina, żołądkowy peptyd hamujący,

peptydy bombezynopodobne, polipeptyd trzustkowy, motylina, enkefaliny, neuro- tensyna, substancja P (16, 42, 51). Powyższe hormony wpływają na wydzielanie soków trawiennych oraz motorykę przewodu pokarmowego pobudzając lub hamując skurcze mięśni gładkich. Stanowią one równorzędny czynnik, oprócz autonomicznego układu nerwowego, wpływający na funkcję układu trawiennego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

PRZETOKA OSICRZELOWO-OPŁUCNOWA58 powoduje dwa powikłania:

-1. Przeciek gazu w czasie torakotomii może uniemożliwiać rozprężenie płuc. 2. Płyn zebrany w jamie opłucnowej lub w przestrzeni po wyciętym płucu może przedostać się do drzewa oskrzelowego i zalać...