Prostaglandyny

Z pochodnych adenozyny najsilniejsze działanie przeciwagregacyjne wykazuje znacznie dłużej działająca 2-chloroadenozyna. Stosowanie tego związku w lecznictwie uniemożliwia jednak jego duża toksyczność. Inne pochodne adenozyny: kwas adenozynotrifosforowy (ATP) i kwas adenozynomonofosforowy (AMP) mają od niej dużo słabszy wpływ na agregację płytek krwi.

Prostaglandyny (PG). Należą do autakoidów (substancji endogennych obdarzonych silnym działaniem biologicznym w bardzo małych nawet stężeniach – ok. 10-9 mol/l). Pod względem budowy chemicznej są one cyklicznymi nienasyconymi oksykwasami tłuszczowymi. Powstają z 20-węglowych kwasów tłuszczowych, zawierających 3-5 wiązań nienasyconych. Jednym z nich jest kwas arachido- nowy. Kwasy te wchodzą w skład fosfolipidów błon komórkowych, a uwalniają się pod wpływem enzymu fosfolipazy A, gromadzonego w lizosomach. Po ich uwolnieniu, układ enzymatyczny mikrosomów przekształca je w PG. Większość komórek ma zdolność syntetyzowania PG, które biorą udział w autoregulacji funkcji komórek. Niewielkie różnice w budowie chemicznej PG zmieniają w zasadniczy sposób ich aktywność biologiczną. W zależności od budowy chemicznej (stopień utlenienia, liczba i rozmieszczenie podwójnych wiązań) są oznaczane kolejnymi literami alfabetu, od A do H, i wskaźnikiem cyfrowym 1, 2 lub 3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ ZASTOINOWEJ NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA

Farmakoterapia stanowi istotne uzupełnienie leczenia spoczynkowego i dietetycznego. Leczenie spoczynkowe jest niezbędne szczególnie w niewydolności krążenia III/IV° według NYHA. Leczenie dietetyczne polega przede wszystkim na stosowa-Najczęstsze metody farmakoterapii w przewlekłej,...