PRZEGRODA POPRZECZNA DWUNASTNICY

Stanowi jedną z najczęstszych przyczyn niedrożności zupełnej lub częściowej tej części przewodu pokarmowego (92). Od jej postaci zależą objawy i ich nasilenie.

Etiopatologia. Przegroda poprzeczna powstaje w wyniku zaburzeń procesu proliferacji błony śluzowej i rewakuolizacji, katastrof naczyniowych, wgłobień i skrętów jelita w życiu płodowym. Łączy się ona z wewnętrzną powierzchnią ściany jelita

i ma charakterystyczną dla niej budowę. W części centralnej błony może znajdować się otwór różnej średnicy, który warunkuje rodzaj i nasilenie objawów chorobowych (ryc. 10-16 a). Przegroda leży przeważnie poniżej brodawki dwunastniczej większej, rzadziej powyżej. W sporadycznych przypadkach ujście przewodu żółciowego wspólnego i trzustkowego znajduje się na niej. Miejsce przyczepu przegrody uwidacznia się pod postacią okrężnej, płytkiej bruzdy na powierzchni zewnętrznej dwunastnicy. Spowodowana jest ona pociąganiem od wewnątrz przez napinającą się błonę. Bliższy odcinek przewodu pokarmowego jest rozszerzony i ma przerośniętą ścianę. Wadzie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

KWAS NIKOTYNOWY I JEGO POCHODNE

Kwas nikotynowy metabolizuje w organizmie do amidu kwasu nikotynowego (witamina PP). Jeśli podaje się go w dawkach większych, niż to wynika z zapotrzebowania jako na witaminę, to hamuje uwalnianie kwasów...