Przerwanie odpływu żółci

Do typowych późnych powikłań pooperacyjnych należy zapalenie dróg żółciowych. Pojawia się ono u 27,5-63,5% dzieci (16, 29), głównie w pierwszym roku po zabiegu (35), a objawia się stanem gorączkowym, powiększeniem i bolesnością wątroby oraz nawrotem żółtaczki. Towarzyszy mu wysoka leukocytoza, zwiększenie stężenia transaminaz i bilirubiny w surowicy krwi. Często staje się przyczyną wtórnej niedrożności dróg żółciowych. Leczenie zapalenia dróg żółciowych jest zacho-wawcze i polega na odpowiednim doborze antybiotyków, w czym mogą być pomocne wyniki antybiogramów uzyskane z posiewów krwi.

Przerwanie odpływu żółci może nastąpić także bez wykładników stanu zapalnego. Dochodzi do niego zwykle w pierwszych tygodniach po zabiegu wskutek wytwarzania się blizny zamykającej przewody żółciowe we wnęce wątroby. Uważa się, że przerwanie uzyskanego uprzednio odpływu żółci, bez względu na przyczynę, jest wskazaniem do ponownego leczenia chirurgicznego (3, 14, 39, 47, 55). Polega ono na dotarciu do wnęki wątroby i odcięciu pętli jelitowej tuż przy jej powierzchni. Tkankę łączną pokrywającą wnękę należy wyłyżeczkować lub wyciąć i ponownie dokonać zespolenia. Wskazaniem do ponownego zabiegu jest także brak poprawy po pierwszej operacji mimo stwierdzenia w wycinku pobranym z wnęki wątroby przewodów żółciowych średnicy co najmniej 100 !?m. Ponowny zabieg należy wykonać najdalej po 4 tygodniach, zanim niemowlę skończy 3 miesiące życia. Warunkiem powodzenia jest dobra funkcja wątroby przy nieznacznej jej marskości (57).

Wzrost oporów żylnych wynikający z uszkodzenia wątroby procesem chorobowym powoduje zwiększenie ciśnienia w układzie żyły wrotnej. Nadciśnienie wrotne obserwowane już w chwili operacji u olc. 70% niemowląt zmniejsza się wprawdzie po uzyskaniu dobrego odpływu żółci, ale narasta w przypadkach jego wtórnego zastoju (24, 58), chociaż obserwowano je także u dzieci, u których żółtaczka ustąpiła całkowicie (41). Nawracające zapalenia dróg żółciowych, niesprawny odpływ żółci, wreszcie mniej lub bardziej nasilona marskość i niewydolność wątroby sprawiają, że ogromna część operowanych ma objawy nadciśnienia wrotnego już w kilkanaście miesięcy po zabiegu. Z 84 dzieci operowanych przez Sawaguchi, żyjących od 5 do 24 lat, 9 wymagało chirurgicznego leczenia nadciśnienia wrotnego, 31 miało powiększoną wątrobę, a 14 – śledzionę. Gautier (13) stwierdził objawy nadciśnienia wrotnego u 16 z 20 dzieci w 5 lat po zabiegu. Analizując odległe wyniki 833 zabiegów przeprowadzonych sposobem Kasai stwierdzono u 103 dzieci nadciśnienie wrotne. Żylaki przełyku wykryto u 65 chorych. Były one przyczyną 7 śmiertelnych krwotoków (48).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Hipotensja

Do powikłań128 należą: 1. Zatrzymanie krążenia. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia w czasie roz-poczynania lub kończenia krążenia pozaustrojowego.-2. Hipotensja. Może zaistnieć konieczność przetoczenia krwi, wsparcia farmakologicznego oraz stosowania sztucznego rozrusznika. Należy utrzymywać...