Przetoka tchawiczo-przełykowa

Przetoka tchawiczo-przełykowa z zarośnięciem przełyku. Zachłyśnięcie treścią pokarmową lub wydzieliną powoduje zwykle zapalenie płuc w ciągu paru dni po urodzeniu. Operacja jest ryzykowna i wyniki były niepomyślne do r. 1939, gdy (niezależnie od siebie) Leven i Ladd wykonali w USA operację wielostopniową. Pierwotne zespolenie przełykowe wprowadził Haight w r. 1941.

Spotyka się różne odmiany anatomiczne. Najczęściej występuje uchyłek w górnej części przełyku, z przetoką między tylną ścianą tchawicy a dolnym odcinkiem przełyku.

Postępowanie anestezjologiczne może być trudne. Opieka przedoperacyjna obejmuje bezpieczne przekazanie na specjalny oddział, nie dopuszczające do hipotermii. Do ślepo zamkniętego górnego odcinka przełyku należy wprowadzić cewnik w celu odsysania. Ogólnie polecana jest kontrolowana wentylacja przez rurkę dotchawiczą. Absolutnie niezbędne jest dysponowanie skutecznym sposobem odsysania z dróg oddechowych za pomocą odpowiednio cienkiego cewnika. IPPV może powodować rozdęcie żołądka. Na szczęście jest to poważnym problemem tylko w nielicznych przypadkach, wówczas może być konieczna gastrostomia dla odbarczenia żołądka. Dobre zwiotczenie umożliwia irowadzenie wentylacji przy użyciu minimalnych ciśnień. Ważne jest dokładne uzupełnianie utraty krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Objawy kliniczne trzustki pierścieniowatej

wodu żółciowego wspólnego. Pierścień tkanki trzustkowej z reguły jest grubszy od strony grzbietowej i lewej niż od strony brzusznej. W jego wnętrzu przebiega okrężnie przewód trzustkowy brzusznych zawiązków trzustki. Łączy...