Przy wzroście ciśnienia napełniania

-0, 4 kPa (3 mm Hg) w czasie jego trwania lub o ponad 0,93 kPa (7 mm Hg) w okresie przerwania wlewu dożylnego. Przy wzroście ciśnienia napełniania do 2,67 kPa (20 mm Hg) lub wystąpieniu cech zastoju w krążeniu płucnym dalsze podawanie płynów jest bezwzględnie przeciwwskazane. Zależnie od wyników badań mogą być podawane roztwory elektrolitowe lub lepiej koloidalne (dekstran małocząsteczkowy 40000).

Istotne jest, zwłaszcza w przypadku wstrząsu w przebiegu zawahi serca, uspokojenie chorego i opanowanie bólu, aż do osiągnięcia częściowego wyłączenia świadomości chorego, co jest istotne dla wprowadzenia innych metod postępowania (intubacja, wprowadzenie elektrody, założenie cewników ewentualne wspomaganie krążenia). Ze względu na możliwość wystąpienia, w zaawansowanym wstrząsie, wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i jego skutków, wskazane jest prowadzenie leczenia przeciwzakrzepowego heparyną według ogólnych zasad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pochodne metyloksantyn w leczeniu obrzęku płuc

Pochodne metyloksantyn w leczeniu obrzęku płuc mają znaczenie wspomagające (rozszerzają naczynia obwodowe i oskrzela, działają słabo moczopędnie). Najczęściej stosuje się aminofilinę w dawce 0,12 g co 30-60 min (do ok....