ROPIEŃ PŁUCA

ROPIEŃ PŁUCA. Może on być spowodowany rozpadającą się tkanką -nowotworową lub zaaspirowaniem zakażonej treści. Jama gruźlicza z poziomem płynu stanowi podobny problem anestezjologiczny. Drenaż ułożeniowy w okresie przedoperacyjnym, fizykoterapia i antybiotyki mogą obniżyć ilość zakażonej wydzieliny i zmienić jej charakter. Można stosować rurki i blokery dooskrzelowe, by zapobiec przypadkowemu zalaniu treścią ropną drzewa oskrzelowego w czasie zabiegu.

TORBIELE PŁUCA. Duże torbiele płuca powodują ucisk otaczającej tkanki płucnej. Mogą one mieć połączenie z głównym oskrzelem, co pozwala na łatwiejsze wchodzenie powietrza do torbieli niż na ruch powietrza w przeciwną stronę. Wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim może w związku z tym powodować wzrost ciśnienia w torbieli i dalsze spadnięcie otaczającej tkanki, z pogarszaniem się ogólnego stanu chorego. W tych przypadkach wprowadzenie do anestezji musi być ostrożne. Odruchy z krtani i oskrzeli śą często nadmiernie żywe. Jeśli dopuści się do kaszlu, może dojść do dalszego wzrostu ciśnienia w torbieli. Należy utrzymać oddech samoistny do czasu zablokowania dostępu powietrza do torbieli instrumentami dooskrzelowymi lub zaciskiem oskrzelowym. Celowe bywa całkowite znieczulenie powierzchniowe drzewa tcha- wiczo-oskrzelowego przed wprowadzeniem do anestezji. Halotan jest przydatnym środkiem, gdyż pozwala zwykłe utrzymać spokojny, regularny oddech.

Groniaste torbiele płuc są częste na Środkowym Wschodzie. Mogą być obustronne i mnogie i czasem zachodzi konieczność usunięcia ich, gdy powiększą się nadmiernie. Mogą przeżerać ścianę oskrzela i ulegać zakażeniu. Przypadkowe pęknięcie torbieli do drzewa oskrzelowego w czasie operacji grozi zalaniem dróg oddechowych i rozsianiem choroby. Często wskazane jest użycie instrumentów dooskrzelowych59.

PRZYPADKOWA ODMA. Zdarzać się ona może w czasie operacji w sąsiedztwie opłucnej (np. sympatektomia szyjna, torakoplastyka, nefrektomia, tyreoidektomia), a także jako powikłanie znieczuleń przewodowych (np. blokady splotu ramiennego, nerwów międzyżebrowych). Przypadkowa odma zdarzyć się może również po przeciwnej do operowanej stronie, w czasie torakotomii z otwarciem śródpiersia. Jeśli zdarza się to w czasie anestezji, należy maksymalnie rozprężyć płuca w celu usunięcia możliwie całego powietrza z opłucnej, w czasie gdy zaszywa się dziurę. Można podejrzewać przypadkową odmę, gdy zmienia się rytm spontanicznego oddychania, a potwierdzić ją osłu- chiwaniem (brak szmeru oddechowego) lub radiologicznie. Należy wtedy odessać powietrze. MASYWNY ZATOR PŁUCNY. Daje się on skutecznie leczyć operacyjnie z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego66.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Głęboka anestezja

g. Głęboka anestezja wziewna bronchoskopię wykonuje się w czasie, gdy anestezja się spłyca. U dzieci można stosować eter z powietrzem. Stosuje się także podtlenek azotu - tlen - trójchloroetylen lub...