ROZPOZNANIE WSTĘPNE I MON !TOROWANIE

Kryteria „rozwiniętego wstrząsu” obejmują: – 1) spadek ciśnienia tętniczego poniżej 11 kPa (80 mm Hg) lub o więcej niż 4 kPa (30 mm Hg) u osoby z nadciśnieniem,

– 2) zmniejszenie wydzielania moczu poniżej 20 ml/h,

– 3) objawy upośledzonej perfuzji obwodowej (ochłodzenie kończyn, bladość, sinica skóry),

– 4) zaburzenia świadomości.

Do prawidłowego leczenia chorego ze wstrząsem pochodzenia sercowego niezbędne jest

Do prawidłowego leczenia chorego ze wstrząsem pochodzenia sercowego niezbędne jest ciągłe monitorowanie elektrokardiogramu, tętna, godzinnego wydalania moczu oraz ciśnienia tętniczego krwi – jeżeli to możliwe, metodą krwawą w aorcie. Bardzo wiele cennych informacji można uzyskać, stosując cewnik Swan-Gantza, który pozwala na pomiar: ciśnienia zaklinowanego cewnika we włośniczkach płucnych, czyli ciśnienia napełniania komory lewej (norma

-0, 8-1,6 kPa = 6-12 mm Hg), ciśnienia w tętnicy płucnej (norma dla ciśnienia średniego: 1,99-2,66 kPa = 15-20 mm Hg) oraz objętości wyrzutowej serca (metodą termodylucji). W przypadku wstrząsu kardiogennego pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (norma 0,4-1,2 kPa = 4 12 cm H^O) ma ograniczone znaczenie. Oczywista jest również konieczność pomiarów gazometrycznych krwi tętniczej i w naczyniach włosowatych (różnice), stężenia elektrolitów w surowicy i innych wskaźników biochemicznych (mocznik, kreatynina). Monitorowanie umożliwia dobór optymalnego postępowania, jego modyfikację w czasie leczenia oraz ocenę jego skuteczności.

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE WSTRZĄSU POCHODZENIA SERCOWEGO. Jak wynika ze stwierdzanych we wstrząsie pochodzenia sercowego zaburzeń hemodynamicznych, leczenie powinno zmierzać do poprawy objętości minutowej serca i przepływu tkankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wydajność pracy serca

Wydajność pracy serca, zgodnie z prawem Franka-Starlinga, zależy od wielkości obciążenia wstępnego i następczego. Przy stałych wartościach siły skurczu mięśnia sercowego i obciążenia następczego wydajność pracy serca zwiększa się w...