Ryzyko urazu

-2. Ryzyko urazu. Niekiedy bezpieczniej jest intubować noworodka bez uprzedniego uśpienia, ponie- -waż jest to zabieg łatwy i oddala możliwość hipoksji, będącej następstwem skurczu lub niedrożności dróg oddechowych. Anatomia noworodka powoduje, że należy posługiwać się laryngoskopem z prostą łopatką.

Rozmiar rurki. Prawidłowa długość rurki intubacyjnej, używanej u noworodków, wynosi 12 cm,’zewnętrzny koniec rurki powinien znajdować się wówczas przy wargach21. U dzieci poniżej 1 roku życia nie powinno się używać rurki o średnicy większej niż

-4,5 mm u dzieci do 5 roku życia – o średnicy większej niż 5,5 mm. U noworodków zwykle wystarcza średnica rurki 3,5 mm. U wcześniaków o masie poniżej 2 kg użyć należy rurki o przekroju 3,0 mm, przy masie poniżej 1 kg – rurki o przekroju 2,5 mm. Niekiedy zwężenie podgłośniowe może zmusić do użycia rurki mniejszej niż zalecana. Jest to szczególnie prawdopodobne u dzieci z wrodzonym zarośnięciem odbytu22. Skonstruowano rurkę, która ma większą średnicę na poziomie krtani niż w części podgłoś-> niowej. Zmniejsza to utrudnienie przepływu gazów i zabezpiecza przed nie zamierzoną intubacją dooskrzelową. Rurkę tę zaprojektowano na podstawie wcześniejszego modelu rurki Magilla do operacji rozszczepu podniebienia23. Znieczulenie powierzchniowe i powlekanie rurek żelem nie jest konieczne24. Ważne jest sprawdzenie, czy rurka dotcha- wicza nie znalazła się. w głównym oskrzelu. Należy obejrzeć i osłuchać klatkę piersiową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

RURKA CARLENSA

RURKA CARLENSA O PODWÓJNYM ŚWIETLE36. Skonstruowana do bronchospi.ro- metrii w r. 1949 jest umiarkowanie sztywną gumową rurką o podwójnym świetle, z wbudowanymi dwiema krzywiznami i dwoma mankietami uszczelniającymi: posiada gumowy...