Tamponada serca.

(Patrz także: Grimshaw V. A. w General Anaesthesia, red. Gray T. C. i Nunn J. F.f 3 wyd. 1971, t. 2, rozdz, 21 i 22. London: Butterworths ,Anaesthesia for Open Heart Surgery”, Int. Anesth. Clin., 1976, 14, Nr 3 Branthwaite M. A., Anaesthesia lor Cardiac Surgery and Allied Procedures. 1977 Oxford: Blackwell).

Operacje na otwartym sercu w głębokiej hipotermii132. Gdy temperatura ciała spada poniżej 28°C, dochodzi do migotania komór, które przechodzi w bezruch serca, w miarę jak temperatura spada dalej. Tak niskich temperatur nie można jednak bezpiecznie osiągać bez użycia krążenia pozaustrojowego. Po tętniczej stronie pompy wbudowany jest wymiennik cieplny można wtedy dopuścić do spadku temperatury do 15°Ć, W ustroju występują gradienty temperatury ciała i należy dokonywać pomiaru z różnych miejsc, z których najważniejsze to pomiar w przełyku (zbliżony wartością do temperatury serca) i w jamie nosowo-gardłowej (zbliżony do temperatury mózgu).

Opracowano metodę133 polegającą na wykorzystaniu własnych płuc chorego jako oksy-genatora i zapewniającą osobne krążenie pozaustrojowe dla lewej i prawej strony serca. Lewy by-pass przeprowadza się od lewego przedsionka do tętnicy udowej i rozpoczyna chłodzenie. Gdy temperatura serca zbliża się do 30°C lub gdy czynność serca staje się niewydolna, uruchamia się by-pass od prawego przedsionka do tętnicy płucnej. Wentyluje się wtedy płuca tlenem. Gdy ocenia się, że temperatura mózgu osiąga 15°, zaprzestaje się wentylacji i zatrzymuje krążenie. Chirurg ma wtedy około 1 godziny na operowanie na suchym, nieruchomym sercu. Następnie prowadzi się ogrzewanie aż do chwili, gdy temperatura w przełyku osiągnie 30-32.’’C, kiedy to defi- bryluje się elektrycznie serce. W czasie ogrzewania cenne są seryjne pomiary pH, PaCO, i Pa02.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

BRONCHOGRAFIA

a. Jak do bronchoskopii tradycyjnej (str. 376), lecz fibroskop wprowadzony przez sztywny bronchoskop może zajmować znaczną część jego światła86.b. Wprowadzenie fibroskopu przez światło standardowej rurki ustno-tchawiczej87. Można przy tym utrzymywać...