Tętniczo-żylna

-6. pH, PcOs tętnicze i wodorowęglany standardowe. Kwasica metaboliczna może wystąpić w wyniku hipoksji tkankowej przy niskich wartościach przepływu» Ważnym czynnikiem regulującym przepływ mózgowy krwi jest dwutlenek węgla. Alkaloza oddechowa może więc być szkodliwa, jeśli przepływ mózgowy jest na granicy wydolności podczas krążenia pozaustrojowego lub w okresie poperluzyjnym. Zdaniem niektórych doświadczonych autorów należy prowadzić oddech kontrolowany raczej za pomocą dużych dawek środków zwiotczających niż hiperwentylacji.

-7. Tętniczo-żylna różnica prężności tlenu. Określa ona stopień perfuzji tkankowej. Pa02 podczas perfuzji powinno wynosić powyżej 100 mg Hg (13,3 kPa). Niski rzut serca przyczynia się w istotny sposób do niedotlenienia krwi tętniczej przy istnieniu domieszki żylnej123.

-8. Rejestracja temperatury. Używa się zwykle czujnika nosowo-gardłowego, gdyż wskazuje on wartości zbliżone do temperatury mózgu. Czujniki w innych miejscach odzwierciedlają gradienty temperatury w obrębie ciała.

-9. Diureza to prosty wskaźnik prawidłowej perfuzji nerek. Wydalanie moczu należy notować co 2 godziny. Najmniejsza dopuszczalna objętość wynosi 0,5 ml/kg masy ciała na godzinę lub 30 ml/h u przeciętnego dorosłego124. Nieuzyskanie diurezy po furosemi- dzie w okresie pooperacyjnym może wskazywać na niedotlenienie nerek wskutek niskiego rzutu serca lub złej perfuzji.

-10. Poziom potasu w surowicy należy kontrolować przez cały czas zabiegu operacyjnego. Może dojść do przesunięcia potasu z wnętrza komórki, co powoduje wzrost pobudliwości mięśnia sercowego i wpływa na działanie środków zwiotczających. 11. Hematokryt. Jest ważny, jeśli stosowano roztwór Hartmanna lub glukozy do wypełniania aparatu. I

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Na życzenie chirurga

dechu, zanim wystąpi regularny oddech. Odgłos z zastawki wydechowej jest dobrym wskaźnikiem swobodnego oddychania przez nos. Anestezjolog w czasie zabiegu stomatologicznego musi wypełniać jednocześnie kilka obowiązków. Są to:-1. Utrzymywanie drożności...