TRZUSTKA PIERŚCIENIOWATA

Zwężenie lub całkowite zarośnięcie odcinka dwunastnicy spowodowane trzustką pierścieniowatą ma swoją przyczynę we wczesnych okresach życia zarodka.

Etiopatologia. W 1 miesiącu życia zarodka z endodermalnego nabłonka dwunastnicy powstają trzy zawiązki trzustki: grzbietowy i dwa brzuszne •- prawy i lewy. Lewy zawiązek brzuszny wcześnie zanika, natomiast prawy na skutek zwrotu razem z pętlą dwunastniczą zlewa się z zawiązkiem grzbietowym, tworząc część dolną głowy trzustki. W przypadku trzustki pierścieniowatej zawiązek lewy nie zanika, lecz razem z zawiązkiem prawym tworzy bardziej lub mniej pełny łuk, a nawet pierścień obejmujący dwunastnicę.

Trzustka pierścieniowata obejmuje część zstępującą dwunastnicy zazwyczaj poniżej brodawki większej, powodując niedorozwój i zwężenie, a nawet zupełne zarośnięcie światła (ryc. 10-16 c). Może ona również doprowadzić do zwężenia prze-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

PULMONEKTOMIA

PULMONEKTOMIA. Popularne jest stosowanie rurek o podwójnym świetle odcina się dostęp powietrza do chorego płuca, a wentyluje się tylko płuco rozdęte (p. także str. 362 i nast.). Może dojść do...