U dzieci, zwłaszcza u noworodków

Korzystniej rokują dzieci po resekcji jelita czczego niż krętego. Wielu autorów podkreśla doniosłą rolę pozostawionej zastawki krętniczo-kątniczej w pooperacyjnym prowadzeniu tych chorych (11). Po usunięciu jelita czczego jego funkcję trawienną oraz wchłanianie węglowodanów, aminokwasów, tłuszczów, elektrolitów i wody przejmuje dość łatwo jelito kręte. Natomiast po usunięciu jelita krętego jego

czynności wchłaniania witaminy B12, kwasów żółciowych nie może przejąć jelito czcze. Również fizjologicznie istniejących ruchów antyperystaltycznych w jelicie krętym, zwalniających pasaż treści jelitowej, nie może zastąpić jelito czcze.

U dzieci, zwłaszcza u noworodków, istnieją duże możliwości zastępczego przyrostu jelita cienkiego na długość po rozległych resekcjach. Jednocześnie liczba i długość kosmitów przypadających na 1 mm2 błony śluzowej jelita zwiększa się, zwiększając powierzchnię wchłaniania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ostateczne rozpoznanie przegrody poprzecznej

Ostateczne rozpoznanie przegrody poprzecznej możliwe jest dopiero podczas operacji. Śródoperacyjne badanie dwunastnicy pozwala stwierdzić ciągłość jej ściany oraz brak pierścienia trzustkowego. Płytki okrężny rowek leżący na pograniczu części poszerzonej i...