UZUPEŁNIANIE KRWI:

-1. Okres przed periuzją. Jest rzeczą ważną, by nadążyć za mierzoną utratą, pożądane jest też przetoczenie pewnego nadmiaru, od 50 do 250 ml, zależnie od wielkości pacjenta.

-2. Okres periuzji. Proporcja między krwią krążącą w naczyniach chorego i w obiegu pozaustrojowym zmienia się wraz z napięciem ściany naczyń. Najpewniejszym wskaźnikiem właściwego wypełnienia krążenia pacjenta pod koniec perfuzji jest ośrodkowe ciśnienie żylne.

-3. Okres po perluzji. Należy przetaczać krew w zależności od utraty i wartości ośrodkowego ciśnienia żylnego wartości między 5 a 10 cm słupa wody (0,5 a 0,9 kPa) można uznać za wystarczające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aparatura

Zastosowanie krążenia pozaustrojowego zapewnia krążenie w narządach ważnych dla życia (mózgu), podczas gdy serce jest odcięte od układu krążenia. Stało się' to możliwe dzięki odkryciu heparyny i jej zastosowaniu do...