W chorobie Cushinga

W chorobie Cushinga wywołanej obustronnym rozrostem kory nadnerczy są wskazania do obustronnej adrenalektomii z następczym trwałym leczeniem Substytucyjnym (kortykoidy). Stosowane są również inne metody, jak napromienianie przysadki, operacyjne usunięcie guza przysadki (17) oraz leczenie chemiczne preparatami blokującymi syntezę steroidów (izomer dichlorodifenylodichloroetanu – o,p’DDD, triparanol, aminoglutethimid) lub działającymi na podwzgórze i ograniczającymi wydzielanie ACTH (cyproheptadin) (2).

Aby zapewnić choremu po usunięciu nadnerczy własne źródło kortykoidów, obecnie dokonuje się przeszczepu kory nadnerczy do mięśnia krawieckiego uda lub prostego brzucha. W przypadku przyjęcia się przeszczepu chory nie musi stosować leczenia farmakologicznego i jest zabezpieczony przed rozwojem guza przysadki.

Przygotowanie do operacji. Przed operacją konieczne jest wyrównanie zaburzeń elektrolitowych oraz podanie dożylne w czasie operacji, na godzinę przed zamierzonym usunięciem nadnercza, hydrokortyzonu w dawce kilkakrotnie (4-8 razy) przewyższającej dawkę odpowiadającą fizjologicznemu, dobowemu wytwarzaniu hydrokortyzonu dla dziecka w tym wieku (str. 375). Poza tym dawki podawanego w czasie operacji hydrokortyzonu zależą od stanu chorego, ciśnienia krwi oraz objawów związanych z manipulacjami chirurgicznymi.

Dzieciom z dużym nadmiarem glikokortykoidów, u których stosowane są przed operacją środki blokujące ich syntezę (Metopiron, o,p’DDD) oraz starszym dzieciom, przeżywającym operację jako ciężki stres psychiczny, podaje się w przeddzień operacji dwukrotnie zwiększoną dawkę hydrokortyzonu (4).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

PATOFIZJOLOGIA JELITA CIENKIEGO

Fizjologii, a tym bardziej patologii jelita cienkiego, nie sposób rozważać w oderwaniu od funkcji pozostałych części przewodu pokarmowego. W związku z tym przedstawiono ogólną charakterystykę całego układu trawiennego ze szczególnym...