W ostatnich latach

– 1 mg siarczanu protaminy zobojętnia 100 j.m. heparyny, podaje się dożylnie w postaci 1% roztworu 50% w ten sposób określonej dawki.

W ostatnich latach wprowadzono na rynek farmaceutyczny preparaty mało- cząsteczkowej heparyny (masa cząsteczkowa 1800-8000) otrzymywane przez depolimeryzację zwykłej (niefrakcjonowanej) heparyny. W odróżnieniu od tej ostatniej odznaczają się one lepszą dostępnością biologiczną po wstrzyknięciu podskórnym i dłuższym biologicznym okresem półtrwania. Umożliwia to ich stosowanie podskórne raz na dobę. Mają powodować mniej powikłań krwotocznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ROZPOZNANIE WSTĘPNE I MON !TOROWANIE

Kryteria „rozwiniętego wstrząsu” obejmują: - 1) spadek ciśnienia tętniczego poniżej 11 kPa (80 mm Hg) lub o więcej niż 4 kPa (30 mm Hg) u osoby z nadciśnieniem,- 2) zmniejszenie...